НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА  
     

     НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА е родена в град Видин, в семейство на учители.
     Завършва гимназия в родния си град, след което се дипломира като магистър в СУ "Климент Охридски" със специалност "българска филология".
     Три години работи по разпределение като преподавател по български език и литература в Селскостопанския техникум в град Две могили.
     След това продължава учителската си дейност в Математическа гимназия "Баба Тонка" в град Русе, Техникум по корабостроене и корабоплаване, Техникум по архитектура и строителство и Икономически техникум в град Русе.
     Преподава художествено слово и художествено творчество като извънкласни форми на обучение.
     Пише стихове, есета и статии по актуални обществени проблеми, които публикува в местния и централен периодичен печат. Сътрудничи на вестник "Учителско дело".
     Остава свързана с учениците, на които е преподавала, с техните житейски и професионални проблеми и особено с онези, от първия випуск на Селскостопанския техникум в град Две могили.
     Омъжена, с една дъщеря.


нагоре   назад   в-к "Земеделска защита"