ОБЯВЕНА Е КАМПАНИЯ 2009 ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИРЕКТНИ СУБСИДИИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

По информация на Министерството на земеделието и храните, от 14 декември започва изплащането на обещаните 61 милиона лева за животновъдите като национални доплащания за 2009 г.

В системата са заведени 30 000 заявления, по които ще се превеждат суми с банкови преводи. За първи път от тази година на глава животно ще се изплащат следните суми: 132.60 лева субсидия за отглеждане на говеда и 29.73 лева за отглеждане на овце и кози за мляко. Това са първите преки субсидии, които фермерите ще получат за отглеждане на животните, след като само за два месеца беше разработена и утвърдена легитимна процедура за изплащане на помощите на глава животно.

Осигурени са 503 милиона лева през месец декември за началото на кампанията. С тях на всички земеделски производители ще бъде изплатен пълният размер на субсидията от европейските фондове на декар плюс част от националното доплащане за обработка на земята. Останалата част от субсидиите ще бъде изплатена през януари и февруари 2010 г. Съгласно процедурата на схемите за единно плащане на площ ще се изплащат по 23,78 лева на декар, от които 16,23 лева са от европейската субсидия, а 7,55 лева е националното доплащане от бюджета. Министър Найденов обеща, че до края на годината ще бъдат изчистени всички застъпвания на площ, така че в началото на 2010 г. Държавен фондЗемеделие ще може да изплати субсидии на декар и на ощетените земеделски производители. Като процент от заявената територия застъпените площи през тази година са изключително малкопод 1%.

Министърът подчерта, че тази година за първи ще се отпускат субсидии за глава животно, тъй като правителството на Станишев за две години не е успяло да осигури средства и легитимна процедура.

От министерството на финансите са отпуснати по сметката на Държавен фонд „Земеделие” още 362 милиона лева, необходими за изплащането на директните плащания на обработваема площ, като реалните преводи по сметките на земеделските производители започват от 14 декември.

Плащанията не са забавени. Сроковете започват да текат от 15 декември до 30 юни, като датата 16 октомври е само една възможност, която Европейския съюз дава и в никакъв случай няма императивен характер. Като причина България да не се възползва от тази възможност министърът посочи необходимостта за обновяване на ортофотокартата на обработваемите площи, което било забавено от предишното ръководство. След изработването на плана, същият е трябвало да бъде проверен от Европейската комисия и едва след това да започнат директните плащания на площ.

 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА