МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова заяви, че може да бъде въведен временен мораториум върху проекти за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които са в начална фаза и нямат необходимите разрешителни.

Мярката се налага по няколко причини, сред които на първо място е запазването на биоразнообразието и защитените зони. По този начин няма да се стигне и до отчуждаване и промяна на предназначението на стотици декари земеделска земя. Не на последно място е и стремежът на страната да спазва европейското екологично законодателство, предвид възможността да започнат наказателни процедури във връзка с изгражнането на вятърни паркове при неспазени процедури.

Очаква се мораториумът да бъде вдигнат след изготвянето на национален план с подходящите зони за развитие на вятърни и соларни паркове, както и неговата оценка за въздействие върху околната среда. Предвижда това да стане до средата на 2010 г, а екооценката ще отнеме още няколко месеца. След това инвеститорите с интерес във възобновяемите енергийни източници ще бъдат насочвани приоритетно към определените зони.

“Оказва се, че има проблем с бума, свързан с намеренията за изграждане на вятърни генератори и фотоволтаични централи” е заявила Караджова цитирана от  mediapool.bg. ”Специално при исканията за отчуждаване на земи за фотоволтаични централи става въпрос за покриването на огромни терени със слънчеви панели и така се намаляват нивите, а България е страна по конвенцията за опустиняването и трябва да опазва земите си за изхранване” аргументирала се още.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков е допълнил, че целта на правителството е да приключи по най-екологосъобразния начин онези ВЕИ-проекти, които са в напреднал стадий на реализация. Според него едва ли налагането на временен мораториум върху току-що стартиралите проекти ще отблъсне инвеститорите, тъй като те и досега са имали достатъчно проблеми.

Това са били и основните акценти на конференцията по повод старта на „нисковъглеродна икономика” в България.

 

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА

 

нагоре   назад   в-к "Земеделска защита"