СПОДЕЛЕН ОПИТ: ВИДОВЕ ПОДЛОЖКИ ЗА ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА

 

        В тази статия ще представим на читателите на вестник „Земеделска защита” споделеният опит на растениевъди от Варненско в областта на отглеждането и облагородяването на овощни дръвчета.

        Тя е първата от поредица материали, свързани с овощарството.

1.        Подложки за ябълка - използват се предимно клонови подложки

Подложки от серията М са създадени в Англия в опитната станция East Molling. Арабските цифри в наименованието на подложката означават номер на селекция. За българските условия най-пригодни са:

        М9- слабо растяща подложка;

        М26- умерено слабо растяща подложка;

Подложки от серията ММ са създадени в същата опитна станция East Molling – Англия. Представляват кръстоска между устойчивия на кръвна въшка ябълков сорт Северен разузнавач и подложки от серията М.

        ММ106- по-слабо или средно растяща подложка;

        ММ111- средно до силно растяща подложка.

2.        Подложки за круша - използват се предимно клонови

МА е създадена в опитната станция East Molling – Англия. Има за база Анжерска дюля, тип А. Тя е влаголюбива подложка. Присадените върху нея сортове круши имат умерен растеж;

ВА29 е създадена във Франция въз остова на Провансалска дюля. Арабските цифри в наименованието на подложката означават номер на селекция. Присадените върху нея сортове круши имат по-силен растеж спрямо присадените върху подложка МА.

3.        Подложки за слива и джанка - използват се предимно клонови подложки от серията GF

Подложки от серията GF са създадени във Франция, в опитната станция Grand Ferrtad, окъдето носят началните си букви. Арабските цифри в наименованието на подложката означават номер на селекция.

        GF31- осигурява силен разстеж на присадените сортове;

        GF305- присадените сортове по-късно влизат в плододаване.

4.        Подложки за кайсия - използват се предимно клонови подложки от серията GF

Mariana GF8/1- осигурява много силен разстеж на присадените сортове. Проявява много добра съвместимост с всички сортове.

5.        Подложки за праскова - използват се предимно клонови

GF677- осигурява по-силен разстеж на присадените върху нея сортове праскови. Подходяща е за „уморени” почви;

GF655-2- осигурява умерен разстеж на присадените сортове;

Damasco GF1869- създадена въз основа на сливата Prunus Spinosa, популация от Тулуза. Това е най-добрата сливова подложка за прасковата. Устойчива е на болестта „хлороза”. Осигурява по-слаб разстеж на присадените сортове спрямо семенните подложки.

 

Статията е подготвена от координатора на ОЗПСБ за град Варна ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ