история
статут
редакция
новият брой
архив
контакти


ЗА ДА НИ ИМА НА ХАРТИЯРедакцията на вестник "Земеделска защита" се намира на адрес:
град София, 1000, бул. "Дондуков" №38


В брой 4, юли-август 2016 четете:


Четете вестник "Земеделска защита", за да научавате всичко, което ви интересува!
Четете вестника на ОБЩИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ онлайн!
Така новият брой и всички архивни броеве на „Земеделска защита“ са винаги с вас!
Вече можете да споделяте своите идеи и коментари и в блога на вестника:
zemedelskazashtita.blog.bgzemedelska_zashtita@mail.bg

ЗА ДА НИ ИМА НА ХАРТИЯ

Страницата е в процес на допълване

View My Stats