история
статут
редакция
новият брой
архив
контакти


ЗА ДА НИ ИМА НА ХАРТИЯ

Dir.bg


Редакцията на вестник "Земеделска защита" се намира на адрес:
град София, 1000, ул. "Врабча" №1, етаж ІІ.


НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ


С ПОЩЕНСКИ ЗАПИС:

ПО БАНКОВА СМЕТКА:

ЧРЕЗ SMS С ТЕКСТ:

София 1000, ул. Врабча №1

IBAN: BG09CECB97901088253400

TXT OZPSB

Велико Димитров Златанов

BIC: CECBBGSF, при ЦКБ

цена на 1 sms 2.40 лева


Четете вестник "Земеделска защита", за да научавате всичко, което ви интересува!
Четете вестника на ОБЩИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ онлайн!
Така новият брой и всички архивни броеве на „Земеделска защита“ са винаги с вас!zemedelska_zashtita@mail.bg

ЗА ДА НИ ИМА НА ХАРТИЯ

Страницата е в процес на допълване

View My Stats